- Home - Foto - Reportage o text - Bildspel - Galleri - Släkt- och bydok. - Om mig - Övrigt - Kontakt/länkar - Antikt - In English -
INGE NILSSON
frilans fotograf/journalist i Rättvik
Släkt- o bydok: Far - Mor - Farfar - Farmor - Morfar - Mormor - Blekinge - Småland - Skåne - Dalarna - Gärdsjö - Fäbodar - Övr.
Blekinge: Bräkne-Hoby socken -
BLEKINGE

Blekinge är mitt hemlandskap där jag växt upp, gått i skola och alltid återvänder till. Jag har i stort sett hela min fars släkt bakåt i Blekinge, främst i de norra och mellersta delarna i socknar som Bräkne-Hoby, Åryd och Öljehult.

Favoritområde i Blekinge är Bräkne härad som består av Karlshamns kommun och Bräkne-Hoby socken. Trots att det var närmare till Ronneby var alltid Karlshamn vår stad när jag bodde i Blekinge.

Jag har delat upp det släkttopografiska socken- och byvis. Det personliga ligger under respektive släkting medan allt topografiskt d v s bilder på platser och byggnader, även sådant som inte hör till släkten, ligger under Blekinge.

Bilden nedan är typisk för mellanregionen i Blekinge där åker- och betesmark regelbundet avlöses av branta bergsbranter. Detta är en av de magnifikaste. Det är Dalhejaberg i Åryds socken och den syns väl både från gamla och nya Riks 15.


Dalhejaberg Foto Inge Nilsson

Webmaster - foto - kontakt: Inge Nilsson - 0248-14495 - 0708-623820 - foto@ingenilsson.se