INGE NILSSON
frilans fotograf/journalist i Rättvik
Tillbaka till TARARP
MITT BARNDOMSHEM I TARARP

Mitt barndomshem i Tararp ligger i den norra delen av byn ovanför de stora gårdarna. I denna del av byn finns en klunga med hus bestående av en liten gård (Abrahamssons), två f d torp (förr farmors och Ellen Peterssons) samt vår villa. Numera är det fast bosatta bara på gården. Fd farmors och villan är sommarhus och Ellens är obebott.

Nedan lite bilder på mitt hem från olika tider samt ett flygfoto över vårt och farmors hus.

Husbygge Tararp Foto Karl Nilsson
Karl Nilsson bygger egen villa i Tararp 1943. Här vy från söder.
  Husbygge Tararp Foto Karl Nilsson
Vy från väster. Holmejan är på plats men ännu ingen köksfarstu t. h.

Tararp på vintern Foto Karl Nilsson
Vårt hem i vinterskrud på slutet av 1940-talet eller början av 1950-talet. Foto denna bild och den till höger: Karl Nilsson.
  Brunnsborrning i Tararp Foto Karl Nilsson
Vintern 1957-58 djupborrades en ny brunn. Vid den stora maskinen fr. v. Lindell, brunnsborraren Kjellander och min farbror Kjell Nilsson.
Tararp Foto Karl Nilsson
Vårt hem på 1940-talet då det var ganska nybyggt. Det är fortfarande spåntak och fruktträden har ännu inte växt upp. Foto Karl Nilsson.
 

Tararp Karl Nilssons Foto Inge Nilsson
Samma fastighet 2007 nu ägd av en dansk. Fruktträden har både hunnit växa upp och sågas ned igen frånsett det till vänster. Dasset rivet.

Tararp Karl Nilssons
Huset 1948 och så här såg det i stort ut ända tills det bytte ägare 2001. När vi skaffade bil på 50-talet så byggdes ett garage till höger om huset..
  Tararp Karl Nilssons Foto Inge Nilsson
Så här såg huset ut 2005. Det har blivit ommålat, fått ny ytterdörr och en värmepump på väggen. Till höger syns ett äppelträd som ännu bär frukt.

Tararp Karls hem teckning av Karl Nilsson
Akvarell från 1950-talet av hemmet i Tararp utförd av Karl Nilsson.
  Tararp Karls hem teckning av Inge Nilsson
Kritteckning av hemmet i Tararp utförd av Inge Nilsson, då ca 12 år.

Flygfoto Tararp
Flygfoto från 1967 över vårt hus och där bakom farmors. Lägg märke till de omfattande trädgårdsodlingarna som mor hade på den tiden. Bostadshuset hos farmor brann ner 1972 men byggdes upp i samma storlek och stil igen av min farbror Kjell med sambo Ulla som bodde där då. Som synes flyttade far inte långt hemifrån eftersom han byggde sin villa bara tvärs över vägen från sitt barndomshem. Tomten avstyckades från Ernst Svenssons gård och ligger precis på gränsen mellan skog och odlingsbygd. Bak farmors uthus i norr är det granskog och nedanför bilden och vidare söderut är det åker, lövskog och betesmarker. Förr säkert också många ängar. Tyvärr har utsikten söderut numera vuxit igen så man ser inte så långt, se nedan.

Tararp igenväxning Foto Inge Nilsson
Under de senaste decennierna har markerna runt mitt hem växt igen.
  Jasmin i Tararp Foto Inge Nilsson
Den vackra och väldoftande jasminbusken finns kvar på tomten.

Webmaster - foto - kontakt: Inge Nilsson - 0248-14495 - 0708-623820 - foto@ingenilsson.se