- Home - Foto - Reportage o text - Bildspel - Galleri - Släkt- och bydok. - Om mig - Övrigt - Kontakt/länkar - Antikt - In English -
INGE NILSSON
frilans fotograf/journalist i Rättvik
Släkt- o bydok: Far - Mor - Farfar - Farmor - Morfar - Mormor - Blekinge - Småland - Skåne - Dalarna - Gärdsjö - Fäbodar -
Dalarna: Rättvik - Gärdsjö - Boda - Ore - Bingsjö - Rättviks finnmark - Grangärde finnmark - Fäbodar -
Gärdsjö: Min gård -

GÄRDSJÖ
Övre Gärdsjö och Nedre Gärdsjö

Byarna Övre och Nedre Gärdsjö, med ett kulturlandskap med medeltida anor och byggnader från nio århundraden, för jag här samman till en enhet eftersom de har så mycket gemensamt och den oinvigde knappast vet var gränsen dem mellan går.

Övre byn, på lokalmål kallad Ovaåker, är från början en avknoppning från den nedre byn, på lokalmål kallad Utaåker, men med tiden blev Övre Gärdsjö större och mer betydande vilket sedan har bestått. Övre byn var t ex säte för länsman och lite av centralort för Rättviks socken innan Rättviks samhälle kom till. Landsvägen till Falun gick förr via Övre Gärdsjö.

Det var också i denna by som dalmåleriet startade omkring 1772 och där finns också den äldsta byggnaden, Blånnåsladdu, från 1294.
Med detta kan man säga att denna websites huvudbild längst upp nu gör skäl för sin placering eftersom bilden visar gärdsjövyn mot Boda med 1200-talsladan i fonden.

Bilden nedan visar en maskrosvy sedd från Övre Gärdsjö mot dalgången i Nedre Gärdsjö. Denna dalgång är en del av Siljansringen.

Maskrosvy Gärdsjö Foto Inge Nilsson

Webmaster - foto - kontakt: Inge Nilsson - 0248-14495 - 0708-623820 - foto@ingenilsson.se