- Home - Foto - Reportage o text - Bildspel - Galleri - Släkt- och bydok. - Om mig - Övrigt - Kontakt/länkar - Antikt - In English -
INGE NILSSON
frilans fotograf/journalist i Rättvik
Släkt- o bydok: Far - Mor - Farfar - Farmor - Morfar - Mormor - Blekinge - Småland - Skåne - Dalarna - Gärdsjö - Fäbodar - Övr.
Blekinge: Bräkne-Hoby socken -
Bräkne-Hoby socken: Bräkneån - Tararp - Örseryd - Torpinventeringar
ÖRSERYD

Örseryd, eller förr Örsjöryd, är en by i norra delen av Bräkne-Hoby socken vackert belägen i Bräkne-åns dalgång. Där föddes och/eller bodde både min far Karl Nilsson, farfar August Nilsson och farfars far Nils Karlsson som kallades Kalla-Nissen och var torpare, korg-makare och fiolspelman. Se nedan.

Nu finns där två torpruiner, dels där Kalla-Nissen bodde och dels där hans son Karl Tingren bodde. Stugan där Karl Nilsson och hans tvillingbror Sven föddes finns kvar men är ombyggd. I Örseryd finns även en intressant och vacker såg- och kvarnplats.

Där fanns också en täckfabrik som var föregångare till Ekensindustrin, se nedan.

Bilden nedan visar Bräkneån i Örseryd med några av gårdarna i mitten och maden till höger.

Bräkneån i Örseryd Foto Inge Nilsson

Kalla-Nissen Teckning av Kjell Nilsson  

FARFARS FAR
SPELMANNEN KALLA-NISSEN FRÅN ÖRSERYD
Nils Karlsson, född i Hunnamåle måle den 1.4 1823 bosatte sig på ett torp i Örseryd där han även var korgmakare och fiolspelman. Här en pdf-fil om hans liv.

Berättelsen har tidigare varit publicerad i Hobybygden 2007 och Blekingeboken 1986.
Teckningen som visar Kalla-Nissen med hustru Hanna Olsdotter och yngsta sönerna August och Olof är utförd av hans sonson Kjell Nilsson i Tararp, Bräkne-Hoby.


Täckfabriken i Örseryd Foto Karl Nilsson  

TÄCKFABRIKEN I ÖRSERYD
Täckfabriken i Örseryd, Bräkne-Hoby socken, är en del av sängfabrikanten Ekens historia. Det var här och i Karlshamn det började i början av 1900-talet. Läs mer i denna pdf-fil.

Berättelsen har tidigare varit publicerad i Hobybygden 2011.


Webmaster - foto - kontakt: Inge Nilsson - 0248-14495 - 0708-623820 - foto@ingenilsson.se