- Home - Foto - Reportage o text - Bildspel - Galleri - Släkt- och bydok. - Om mig - Övrigt - Kontakt/länkar - Antikt - In English -
INGE NILSSON
frilans fotograf/journalist i Rättvik
Släkt- o bydok: Far - Mor - Farfar - Farmor - Morfar - Mormor - Blekinge - Småland - Skåne - Dalarna - Gärdsjö - Fäbodar - Övr.
Blekinge: Bräkne-Hoby socken -
Bräkne-Hoby socken: Bräkneån - Tararp - Örseryd - Torpinventeringar
BRÄKNEÅN
Den vackra Bräkneån rinner som en pulsåder genom hela Bräkne-Hoby socken och det var längs ån som bygden koloniserades norrut. Här en svit med bilder från norr till söder genom Öljehults och Bräkne-Hoby socknar.
Safsa Foto Inge NIlsson
Safsa eller kungsbräken Osmunda regalis är karaktärsväxt längs ån.
  Bräkneån Stengölsmåla-Hålaböck Foto Inge Nilsson
Bräkneån mellan Stengölsmåla och Hålabäck i öljehults socken.
Bräkneån vid Hålabäck Foto Inge Nilsson
Bräkneån norr om maden vid Hålabäck, Öljehults socken.
  Bräkneåns mad vid Hålabäck Foto Inge Nilsson
Maden vid Bräkneån norr om Hålabäck i Öljehults socken.
Bräkneån vid Hålabäck Foto Inge Nilsson
Bräkneån söder Hålabäck vid bron över ån mellan Hålabäck och Lillegyl.
  Bräkneån vid Hålabäck Foto Inge Nilsson
Bräkneån dito vänstra bilden, bägge Öljehults socken.
Bräkneån vid Hålabäck Foto Inge Nilsson
Bräkneån söder om sjön Äskan i Hålabäck, Öljehults socken.
  Bräkneån vid Hålabäck Foto Inge Nilsson
Odlingslandskap längs Bräkneån söder omi Hålabäck, Öljehults socken.
Bräkneån vid Örseryds kvarn Foto Inge Nilsson
Bräkneån vid Örseryds kvarn och såg i norra Bräkne-Hoby socken.
  Bräkneån vid Örseryds kvarn Foto Inge Nilsson
Bräkneån nedanför bron vid Örseryds kvarn och såg i Bräkne-Hoby s.
Maden i Örseryd Foto Inge Nilsson
Den stora maden vid Bräkneån i Örseryd med betande kor. Denna mad måste betas regelbundet annars växer den igen. Jämför Tararpsmaden.
  Exkursion i Örseryd Foto Inge Nilsson
Roland Gustafsson leder en exkursion med Bräkne-Hoby hembygds-förening längs Bräkneån och berättar här om kulturlandskapet i Örseryd.
Bräkneån vid Örseryd Foto Inge Nilsson
Bräkneån nedan gårdarna i Örseryd söder om maden. Gårdarna t.v.
  Bräkneån vid Örseryd Foto Inge Nilsson
Bräkneån nedan Örseryd där videbuskarna tar över maden.
Bräkneån vid Trånhem Foto Inge Nilsson
Bräkneån vid Björkeryds naturreservat. I bakgrunden Strångamålagård.
  Bräkneån vid Trånhem Foto Inge Nilsson
Bräkneån vid Trånhem och södra delen av Björkeryds naturreservat.
Bräkneån vid Trånhem Foto Inge Nilsson
Bräkneån vid Trånhem i södra delen av Björkeryds naturreservat.
  Bräkneån vid Trånhem Foto Inge Nilsson
Bräkneån vid Trånhem i södra delen av Björkeryds naturreservat.
Näckahallen i Trånhem
Den legendomspunna Näckahallen i Bräkneån i Trånhem.
  Bräkneån i Trånhem Foto Inge Nilsson
Bräkneån vid Näckahallen i södra delen av Björkeryds naturreservat.
Hjämsafallen Foto Inge Nilsson
Bräkneån med Hjämsafallen i Tararp. Här vid sommarens lågvatten.
  Hjämsafallen Foto Inge Nilsson
Vid Hjämsafallen kantas Bräkneån på ena sidan av branta klippor.
Hjämsafallen Foto Inge Nilsson
Trots att fallen ligger i Tararp heter de Hjämsafallen därför att bönderna i byn Hjämsa hade sina kvarnar här. De hade inga fall vid egna byn.
  Hjämsafallen Foto Inge Nilsson
Efter Hjämsafallen faller ån vidare mot dammen där klackfabriken i Tararp låg. Murrester efter kvarnarna finns fortfarande kvar vid ån.
Hjämsafallen Foto Inge Nilsson
Just vid Hjämsafallen finns stora pampiga bestånd av safsa.
  Safsa Foto Inge Nilsson
Safsa eller kungsbräken Osmunda regalis är en kärlkryptogam.
Bräkneån i Tararp Foto Inge Nilsson
Bräkneån kommer i Tararp forsande från dammen vid klackfabriken.
  Safsa Foto Inge Nilsson
I Tararp är bestånden av den annars sällsynta safsan stora och många.
Safsa Foto Inge Nilsson
Safsan är en kärlkryptogam och har sporställningar istället för blommor.
  Bräkneån i Tararp Foto Inge Nilsson
Bräkneån flyter vidare mot den gamla badplatsen i Tararp.
Bräkneån i Tararp Foto Inge Nilsson
Bräkneån vid gamla badplatsen i Tararp. En stenbrygga syns till vänster.
  Ask Foto Inge Nilsson
Askkvist hängande över Bräkneån i Tararp.
Bräkneån i Tararp Foto Inge Nilsson
Ån mot norr sedd från badplatsen i Tararp som numera inte används.
  Bräkneån i Tararp Foto Inge Nilsson
Vid badplatsen i Tararp finns en liten idyllisk ö omgärdad av safsa.
Bräkneån i Tararp Foto Inge Nilsson
Vattenväxter i Bräkneån vid Tararp. Bottenstenarna bruna av järnoxid.
  Bräkneån i Tararp Foto Inge Nilsson
Bräkneån vid Tararp. På motsatta sidan, här till vänster, ligger Lillagärde
Bräkneån vid Tararp Foto Inge Nilsson
Bräkneån i Tararp ger på sommaren en känsla av tropisk regnskog.
  Bräkneån vid Tararp
Efter badplatsen i Tararp forsar ån vidare mot Lindefors såg och kvarn.
Lindefors Foto Inge Nilsson
Vid Lindefors sågkvarn är dammluckorna borts sedan länge.
  Lindefors Foto Inge Nilsson
Eftersom vattenståndet då blir lågt växer kvarndammen i Lindefors igen.
Bräkneån i Tararp Foto Inge Nilsson
Bräkneån vid norra delen av maden mellan Tararp och Röaby.
  Bräkneån i Tararp Foto Inge Nilsson
När betet upphörde växte den stora Tararpsmaden igen med videbuskar
Bräkneån i Evaryd Foto Inge Nilsson
Bräkneån vid kvarnruinerna i Evaryd mittför Bräkne-Hoby samhälle.
  Bräkneån i Evaryd Foto Inge Nilsson
Fallet i Bräkneån vid Evaryds kvarn vid Bräkne-Hoby. Även nedan.
Bräkneån i Evaryd Foto Inge Nilsson

Här slutar bildsviten från Bräkneån men ån fortsätter vidare ut till havet i Sonekullaviken.
Kanske fler bilder här i framtiden.

Webmaster - foto - kontakt: Inge Nilsson - 0248-14495 - 0708-623820 - foto@ingenilsson.se