- Home - Foto - Reportage o text - Bildspel - Galleri - Släkt- och bydok. - Om mig - Övrigt - Kontakt/länkar - Antikt - In English -
INGE NILSSON
frilans fotograf/journalist i Rättvik
Släkt- o bydok: Far - Mor - Farfar - Farmor - Morfar - Mormor - Blekinge - Småland - Skåne - Dalarna - Gärdsjö - Fäbodar - Övr.
Blekinge: Bräkne-Hoby socken -
Bräkne-Hoby socken: Bräkneån - Tararp - Örseryd - Torpinventeringar
BRÄKNE-HOBY SOCKEN

Bräkne-Hoby socken i Bräkne härad ligger ungefär mitt i Blekinge. Tillsammans med Öljehults socken, som före 1859 tillhörde Bräkne-Hoby socken, sträcker den sig från havet till smålandsgränsen. Tingsplatsen för Bräkne härad låg förr i Bräkne-Hoby.

Bräkne-Hoby är min hemsocken där jag är uppväxt i Tararp i den mellersta delen av socknen vid övergången mellan åker och skog. Sedan våren 2013 håller jag på med en dokumentation av denna by. Se mer under Tararp.

Genom socknen rinner Bräkneån som är en av landets vackraste och vildaste åar. Bräkneåns dalgång är numera tolkningscentrum för natur och kultur samt ett turistprojekt. Det är också min barndoms å och typiskt för Bräkneån är de stora vackra bestånden av safsa eller kungsbräken Osmunda regalis.

Mer om socknen under respektive byar.

Mer om socknen även på dess egna website Bräknebygden - en bygd i samverkan

Bilden nedan är från Bräkne-ån i Tararp strax norr om Lindefors kvarn och såg vid byns gamla badplats.

Bräkne-ån i Tararp Foto Inge Nilsson

Webmaster - foto - kontakt: Inge Nilsson - 0248-14495 - 0708-623820 - foto@ingenilsson.se