- Home - Foto - Reportage o text - Bildspel - Galleri - Släkt- och bydok. - Om mig - Övrigt - Kontakt/länkar - Antikt - In English -
INGE NILSSON
frilans fotograf/journalist i Rättvik
Släkt- o bydok: Far - Mor - Farfar - Farmor - Morfar - Mormor - Blekinge - Småland - Skåne - Dalarna - Gärdsjö - Fäbodar - Övr.
Blekinge: Bräkne-Hoby socken -
Bräkne-Hoby socken: Bräkneån - Tararp - Örseryd - Torpinventeringar
TORPINVENTERINGAR

På senare år har jag inventerat en del torp i Bräkne-Hoby socken. Det gäller då alltså torpruiner och inte f d torp där huset finns kvar. Med inventerat menas att jag har registrerat ett antal uppgifter bla:
- Torpets traditionella namn.
- Belägenhet i form av beskrivning och koordinater. Även inritat på provisorisk karta.
- Om det finns skylt och/eller är angivet på Riksantikvarieämbetets Fornsök.
- Vilka historiska kartor det finns angivet på.
- Uppgifter om eventuella torpkontrakt och inlösningsakter.
- Beskrivning av torpruinen med bla mått.
- Historik över byggnader och boende.
- Vad det finns för gamla och nya foton, alla torpruiner är fotograferade av mig på senare år.
- Källor.
I Tararp har jag inventerat alla av mig kända torpruiner och torpplatser men det kan tillkomma fler. Nu är det 36 stycken.

Torp hus
Karl-Johan Petersson torpstuga vid Backarydsvägen i Tararp på 1940-talet eller början av 1950-talet.

 

Torpruin
Samma plats år 2013. Nu återstår bara själva grunden av huset. Två högstubbar markerar platsen efter avverkning. Skylt finns.

I andra byar har jag registrerat några torp varav en del har anknytning till min släkt. Det rör sig om:
- Ramsjömåla, 3 torp. (Jöns Olssons torp, Sven-Davidatorpet och Fredrikatorpet.)
- St. Silpinge, 1 torp. (Carl Håkanssons torp.)
- Sävsjömåla, 1 torp. (Hansatorpet.)
- L. Årsjömåla, 1 torp. (Ola Hanssons torp.)
- Örseryd, 4 torp. (Kalla-Nissatorpet, Karl Tingrens torp, Matilda Nilsdotters torp och Anders Perssons gård, huset flyttades till Tingrens torp.)
Samtliga torp som ej ligger i Tararp finns omskrivna med bilder i Hobybygden 2007 och 2019. I den senaste utgåvan finns alla utom ett i Örseryd. Det är Kalla-Nissatorpet som du kan läsa om här. Täckfabriken i Örseryd kan du läsa om här.
Nyupptäckta torp i Tararp är nämnda i Hobybygden 2015 och 2019.
Boken utges av Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening och kostar 200 kr plus porto 70 kr. Beställning kan göras hos Åke Persson 0457-81216 och Kjell GG Johansson 0708893612. Den kan också köpas i Lanthallen i Hoby för 200 kr.
Samtliga hittills skrivna uppgifter om torpen i Tararp och de andra byarna finns i en pärm i hembygdsmuseet i Bräkne-Hoby. Denna pärm uppdateras efter hand som det kommer in fler uppgifter. Där finns även uppgifter om en del gårdar och hus samt nyupptäckta fornlämningar i Tararp.
Den som vet vilket torp han söker uppgifter om kan kontakta mej så kan jag maila beskrivningen.

Hansatorpet ruin
Ruinen efter Hansatorpet i Sävjsömåla år 2005. Min farmor Elemina Hansdotter, född 1873, växte upp här.
  Harjakt
Farmors bröder Emil och Ola Hansson, födda 1886 och 1882, efter en lyckad harjakt i Sävsjömålaskogarna.

Webmaster - foto - kontakt: Inge Nilsson - 0248-14495 - 0708-623820 - foto(at)ingenilsson.se